Header Ads


Kiat Menggapai Istiqamah

Istiqamah merupakan salah satu anugrah Allah terbesar dalam beragama setelah kita mendapatkan anugrah hidayah. Istiqamah beragama juga merupakan hal yang paling membutuhkan perjuangan, sebagaimana perkataan orang:
“Mempertahankan lebih sulit daripada menggapai”.
Allah menyebutkan keutamaan istiqamah dalam Al-Quran yaitu tidak merasa takut dan sedih serta mendapatkan janji berupa kegembiraan dan surga.
Allah berfirman,
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah” kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan):
“Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.” (QS. Fushilat: 30)
Berikut beberapa kiat-kiat agar kita bisa istiqamah dalam beragama:
Pertama: mengilmui dan memahami makna syahadat dengan baik dan benar
Kedua: Mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya
Ketiga: Berusaha tetap terus beramal walaupun sedikit
Keempat: berdoa dan memohon keistiqomahan dan keikhlasan
Doa ini sebaiknya sering kita ucapkan dan sudah selayaknya kita hapal.
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ
‘Ya Muqallibal Quluubi Tsabbit Qalbiy ‘Alaa Diinika’.
“Wahai Dzat yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.” (HR. At-Tirmidzi no.3522, Lihat Shahih Sunan At-Tirmidzi no.2792).
Dan masih banyak doa yang lainnya.
(muslimafiyah/muslimahzone.com)
Posting Komentar